home

wat is ‘geefmaardoor’

Als ouder geef je aan je kind door wat belangrijk is. Iedere ouder wil dat zijn kind een stabiele volwassene wordt die gelukkig is en goed voor zichzelf kan zorgen. Wat je aan je kind mee wilt geven is per ouder verschillend.

Het opvoeden van kinderen kun je vergelijken met het planten van een zaadje dat je van God gekregen hebt. Het zaadje heeft goede aarde nodig, water, bemesting, zonlicht en goede verzorging. Je weet van te voren niet wat er uit het zaadje groeit. Sommige bomen hebben veel water nodig, andere bomen veel zonlicht. Sommige bloeien uitbundig, anderen hebben lekkere vruchten. Opvoeden is kijken naar wat je kind nodig heeft en hier op inspelen. God weet precies wat er uit het zaadje gaat groeien. Hij is degene die groei geeft. Daarom is het ook zo belangrijk om het opvoeden samen met God te doen.

je kind luistert naar wat je doet kopie

Wij als ouders zijn het voorbeeld. Kinderen luisteren eerder naar wat je doet dan naar wat je zegt. Ziet een kind aan ons dat wij God op de eerste plek hebben? Het is een verantwoordelijke taak voor ouders om het zaadje (kind) dat ze van God gekregen hebben zo te laten groeien dat ze mogen zijn als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. (psalm 1:3)

Mijn passie is om aan kinderen het geloof door te geven. Het is bijzonder om binnen het gezin te delen wat je ten diepste raakt. Te delen wat het leven zin geeft. Op de eerste plaats geldt dit voor mijn eigen gezin. Maar ik vind het heerlijk om hier van te delen. Je kunt bij ‘geefmaardoor’ terecht voor vragen, tips, workshops en een cursus over geloofsopvoeding.

lichte_dandelion