geloofsopvoeding

Opvoeden is wat je zegt en doet om je kinderen te begeleiden naar volwassenheid. Geloofsopvoeding is opvoeden samen met God. Je legt als het ware jouw ene hand in de hand van de Vader en je andere hand in de hand van je zoon of dochter. Die twee handen wil je bij elkaar brengen, door gebed en geloofsopvoeding. Op den duur mag je er zelf tussenuit stappen, ondanks het feit dat je altijd vader of moeder van je kinderen blijft. Echter, je verantwoordelijkheid als ouder heeft grenzen. Kinderen zullen die verantwoordelijkheid naar God als hun Vader wel of niet beamen.

Via ‘geefmaardoor’ wil ik ideeën en informatie doorgeven die ter inspiratie kunnen zijn voor iedereen die  aandacht wil schenken  aan geloofsopvoeding.

Ik verzorg workshops over verschillende onderwerpen binnen geloofsopvoeding. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@geefmaardoor.nl

 gezin in hand van God