de rol van de ouder bij geloofsopvoeding

Hoe bijzonder is het om te delen binnen je gezin wat je ten diepste raakt. Iets delen wat je leven zin geeft.

Het staat mooi omschreven in psalm 78:  (1b) Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. (2) Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. (3) Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. (4) Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan (NBV).

Eeuwige waarheden kun je het beste leren in de liefdevolle omgeving van een gelovig thuis. Ik krijg een warm gevoel bij het woord ‘thuis’. De plek waar je jezelf mag zijn. Waar je mag (op)groeien, waar je fouten mag maken, de plek waar liefde is.

Helaas geldt dit niet voor iedereen. Er is veel verdriet, gemis van liefde en warmte. Voor sommigen is er geen plek waar je jezelf mag zijn. In deze gebroken wereld mogen we ons vasthouden aan God en Zijn beloftes.

Elly en Rikkert hebben een lied geschreven wat dit mooi omschrijft. Thuis is niet alleen de plek waar je woont, eventueel met andere gezinsleden. Thuis is de plek die God je geeft. Thuis is schuilen in de armen van de Heer die je verwarmen kan. Je kunt het lied hier beluisteren.

Onder het kopje geloofsopvoeding vind je informatie hoe je geloofsopvoeding op verschillende manieren kan toepassen in het dagelijks leven. Haal dat er uit wat past bij je gezin en wat voor jullie gaat werken. Het fijne is dat we God hierbij om hulp mogen vragen. Hij weet wat goed is voor jou en je gezin.