missie en visie

children are not a distraction from more important work

Momenteel wordt er veel geschreven over opvoeding. Iedereen heeft een mening en vooral wat opvoedingsadviezen betreft verschillen deze meningen nogal. Raar? Helemaal niet. In het stukje op de ‘home’ pagina heb ik beschreven dat we van te voren niet weten wat een kind nodig heeft. Opvoeden is  tijd nemen voor je kind. Hem of haar een paar keer per dag echt in de ogen kijken en luisteren, kijken, genieten en verwonderen. Op deze manier kun je ontdekken wat jouw kind nodig heeft. En dan nog blijft het vaak een proces van uitproberen en koesteren wat werkt. Er zijn zoveel meningen omdat sommige dingen voor het ene kind of ouder wel werkt en het andere niet. Het is de kunst om uit alle adviezen, tips en meningen datgene te zoeken wat bij je kind past, maar ook bij jou als opvoeder.

We kunnen veel leren van mensen en opvoeders om ons heen, maar wat ik echt belangrijk vind is wat God in de bijbel zegt over kinderen.“ Kijk niet op een van deze kleine kinderen neer. Onthoud dit: Hun engelen zijn voortdurend bij mijn Vader in de hemel”. Matheus 18:10 God heeft engelen aangewezen om over kinderen te waken. Deze engelen hebben rechtstreekse toegang tot Hem. Hier laat God Zijn grote zorg voor kinderen zien. Hij schat hen hoog. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat wij ook goede zorg voor kinderen hebben. C.S.Lewis zegt dit heel mooi: “Kinderen leiden niet af van belangrijk werk. Zij zijn het meest belangrijke werk. De Bijbel noemt kinderen: ”Een geschenk van de Here”, een beloning. We kunnen waardevolle lessen leren van hun nieuwsgierige en vertrouwende geest. Jezus gaat nog verder: hij stelt kinderen zelfs als voorbeeld! (” Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnengaan” Marcus 10:15). Reden genoeg om te kijken wat wij van kinderen kunnen leren. Daarvoor is het goed om eerst eens te kijken naar een aantal eigenschappen van kinderen:

Een kind:  is afhankelijk * is loyaal aan ouders * heeft vertrouwen (zonder daarover na te denken) * heeft een hart dat open staat voor God * heeft ongeremde levenslust * lacht als het blij is  * huilt als het verdrietig is of pijn heeft * is ontvankelijk* is ongekunsteld* is eenvoudig  * is zuiver en puur*  is nieuwsgierig *

Indrukwekkend he?! Wat jammer dat we maar zo kort kind zijn. Bij het groter worden passen kinderen zich aan. Veel van deze mooie pure eigenschappen worden minder sprankelend omdat kinderen steeds vaker te maken krijgen met dingen die mis (kunnen) gaan.

 Wat mij zo boeit is vertrouwen bij kinderen.

Alles wat een kind nodig heeft om te vertrouwen is een liefdevolle blik en een zachte aanraking van iemand die om hen geeft. Een kind hoeft niet alles te begrijpen om toch te vertrouwen.

Jezus neemt kinderen als voorbeeld voor volwassenen: wij hoeven niet op alle vragen een antwoord te hebben. Het moet voor ons genoeg zijn om te weten dat God van ons houdt en ons vergeving van onze zonden aanbiedt. Als wij dit weten mogen wij vertrouwen op God. Mogen we afhankelijk van Hem zijn. Loyaal aan Hem zijn. Een open hart voor God hebben. Ontvankelijk, eenvoudig en ongekunsteld zijn in de relatie met Hem. Genieten van het leven dat Hij ons heeft gegeven en nieuwsgierig zijn naar God en Zijn plannen. We mogen lachen en God prijzen. We mogen huilen en onze pijn en verdriet met Hem delen. We mogen zijn zoals God ons heeft gemaakt: zuiver en puur. Als een kind…

Via geefmaardoor wil ik mensen tot inspiratie zijn op het gebied van kijken en luisteren naar je kind, genieten van en verwonderen over de dingen binnen je gezin. Met als uitgangspunt dat God groei geeft.